Technické výlisky

Technické výlisky představují široké spektrum výrobků. Tak jako u jiných našich činností vyrábíme výlisky na základě přání zákazníka, a jsme schopni spolupracovat od samého počátku projektu, počínaje technickým řešením, designem výrobku, volbou správného materiálu, dodávkami nástrojů a přípravků až po vzorování a finální sériovou výrobu.

Vyrábíme např. výlisky pro jakékoliv zakrytování nejenom motorů, vzduchotechniky, ale také např. vyrobíme kompletní kapotáž zahradních traktorů, nebo výlisky pro elektrotechnický a automobilový průmysl apod.